• Kurs zawiera materiały dydaktyczne i ćwiczenia zgodne z programem klasy pierwszej, omawiane na lekcjach informatyki.

  • Program kursu obejmuje wykorzystanie edytora grafiki Gimp do wykonania typowej widokówki na której znajdzie się 3-5 fotek, element graficzny i tekst. Jako uzupełnienie - efekty graficzne takie jak cienie itd.
    Przewidywany termin rozpoczęcia kursu - 1.05.2013 r.
    Przeznaczony jest głównie dla uczniów klas pierwszych i tym uczniom oceny jakie uzyskają zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego.
    Mogą w nim jednak uczestniczyć także uczniowie z klas II i III aby przygotować się do udziału w konkursie "Widokówka z Dąbrowy Górniczej"