Materiały dla klasy pierwszej gimnazjum
 • This course requires an enrolment key
  Kurs przeznaczony dla uczniów klas pierwszych gimnazjum


 • Kurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 1 gimnazjum.
  Obejmuje następujace zagadnienia:
  - proste prostopadłe i równoległe;
  -kąty (klasyfikacja, konstrukcje);
  - trójkąty (własnosci, cechy przystawania, pola);
  - czworokąty (własnosci, pola);
  - wielokaty w układzie współrzędnych;
  - koła i okręgi.
 • Kurs zawiera materiały pomocnicze oraz test sprawdzający dotyczący symetrii względem prostej i symetrii wzdlędem punktu